Blogs

moed en kwetsbaarheid tonen als programmamanager

Moed en kwetsbaarheid tonen

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Thema vijf heet ‘Moed en kwetsbaarheid tonen’ en geeft het belang van én de relatie tussen de twee genoemde onderwerpen weer.

leiderschap van de programmamanager

Programmamanagers… bijzondere types!

Steeds meer organisaties gebruiken programma’s en programmamanagement om doelen te realiseren en veranderingen tot stand te brengen. Met programma’s lukt het om die doelen met de goede focus, energie en samenhang te benaderen. Het is een manier van samenwerken die, mits op de goede manier ingezet, heel goed past bij deze tijd van snelle veranderingen, in complexe omgevingen […]