Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek Leiderschap van de programmamanager vullen we die lacune op. Cruciaal, want de programmamanager maakt het verschil tussen succes en falen van programma’s.

In Leiderschap van de programmamanager hebben we veertien thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder kunt ontwikkelen.

Preview van het boek

 

Leiderschap van de programmamanager:

  • Veertien thema’s over het leiderschap van de programmamanager
  • Voorzien van reflectievragen en praktische handvatten per thema
  • Geankerd in ervaringen uit de praktijk en onderbouwde theorieën
  • Voor programmamanagers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol
  • Voor anderen die zich oriënteren op de rol van programmamanager
  • Voor organisaties die professioneel programmamanagement nastreven

 

 

 

Blogs

Omgaan met macht en gezag

Omgaan met macht en gezag

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het zevende thema is ‘Omgaan met macht en gezag’, waarbij we ingaan op de vraag wat macht betekent voor een programmamanager en waarin we je helpen om jezelf te verhouden tot de macht om […]

Werken aan je eigen vitaliteit

Bij het schrijven van het boek Leiderschap van de programmamanager heeft ieder van ons zo zijn voorkeursthema’s en hoofdstukken. Een van de hoofdstukken en dus onderwerpen die mij het meest na aan het hart ligt is het hoofdstuk over vitaliteit. Het basisgedachte van dat hoofdstuk is dat je vitaal, fit en veerkrachtig moet zijn om de […]

moed en kwetsbaarheid tonen als programmamanager

Moed en kwetsbaarheid tonen

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Thema vijf heet ‘Moed en kwetsbaarheid tonen’ en geeft het belang van én de relatie tussen de twee genoemde onderwerpen weer.