Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek Leiderschap van de programmamanager vullen we die lacune op. Cruciaal, want de programmamanager maakt het verschil tussen succes en falen van programma’s.

In Leiderschap van de programmamanager hebben we veertien thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder kunt ontwikkelen.

Preview van het boek

 

Leiderschap van de programmamanager:

  • Veertien thema’s over het leiderschap van de programmamanager
  • Voorzien van reflectievragen en praktische handvatten per thema
  • Geankerd in ervaringen uit de praktijk en onderbouwde theorieën
  • Voor programmamanagers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol
  • Voor anderen die zich oriënteren op de rol van programmamanager
  • Voor organisaties die professioneel programmamanagement nastreven

 

 

 

Blogs

dienend leiderschap programmamanager

Dienstbaar handelen

Het vierde thema in ons boek over het leiderschap van de programmamanager is ‘Dienstbaar handelen’. Daarbij kijken we naar de programmamanager die in onze optiek als leider dienend is – of zou moeten zijn – aan de opgave, de mensen en de organisatie. Waar gaat het om bij dit thema? En matcht dit met jouw […]

De kracht van reflectie

De kracht van reflectie

Elke programmamanager zal het waarschijnlijk herkennen: de hectiek van alledag zorgt voor een volle agenda. Afspraak op afspraak, vergaderingen die aansluitend in de agenda staan zodat je niet eens de tijd hebt om van de ene vergaderzaal naar de ander te lopen, overleg met de opdrachtgever of een belangrijkste stakeholder, afstemming met het programmateam; de […]