Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek Leiderschap van de programmamanager vullen we die lacune op. Cruciaal, want de programmamanager maakt het verschil tussen succes en falen van programma’s.

In Leiderschap van de programmamanager hebben we veertien thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder kunt ontwikkelen.

Preview van het boek

 

Leiderschap van de programmamanager:

  • Veertien thema’s over het leiderschap van de programmamanager
  • Voorzien van reflectievragen en praktische handvatten per thema
  • Geankerd in ervaringen uit de praktijk en onderbouwde theorieën
  • Voor programmamanagers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol
  • Voor anderen die zich oriënteren op de rol van programmamanager
  • Voor organisaties die professioneel programmamanagement nastreven

 

 

 

Blogs

inleven programmamanager

Je inleven in de situatie

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het tweede thema hebben we ‘Je inleven in de situatie’ gedoopt, met als subtitel ‘De match zoeken tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen’. Waar gaat het om bij dit thema?

Leiderschap van de programmamanager

Wat kenmerkt het leiderschap van de programmamanager?

Programmamanagement kan een grote bijdrage kan leveren aan de groeiende noodzaak om in organisaties en vaak in samenwerking van meerdere organisaties flexibeler en wendbaarder aan opgaven te werken. De statische dynamiek die traditionele (lijn-) organisaties kennen voldoet vaak niet aan het tempo van ontwikkelingen in de samenleving en in de markt. Deze manier van wendbaar […]

leiderschap van de programmamanager

Programmamanagers… bijzondere types!

Steeds meer organisaties gebruiken programma’s en programmamanagement om doelen te realiseren en veranderingen tot stand te brengen. Met programma’s lukt het om die doelen met de goede focus, energie en samenhang te benaderen. Het is een manier van samenwerken die, mits op de goede manier ingezet, heel goed past bij deze tijd van snelle veranderingen, in complexe omgevingen […]