Blogs

Mensen en belangen verbinden

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het negende thema is ‘Mensen en belangen verbinden’. Vaak wordt ‘verbinden’ genoemd als belangrijkste taak van de programmamanager. In dit hoofdstuk vertellen we meer daarover.

Werken vanuit een visie

Werken vanuit een visie

Ons boek Leiderschap van de programmamanager vult de lacune in de programma-managementliteratuur die specifiek gaat over de rol én het leiderschap van de programma-manager. We lichten veertien thema’s toe die in dat leiderschap cruciaal zijn. Het derde thema gaat over het belang van het hebben van en werken vanuit een visie. Goede leiders worden vaak […]

Omgaan met macht en gezag

Omgaan met macht en gezag

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het zevende thema is ‘Omgaan met macht en gezag’, waarbij we ingaan op de vraag wat macht betekent voor een programmamanager en waarin we je helpen om jezelf te verhouden tot de macht om […]

Werken aan je eigen vitaliteit

Bij het schrijven van het boek Leiderschap van de programmamanager heeft ieder van ons zo zijn voorkeursthema’s en hoofdstukken. Een van de hoofdstukken en dus onderwerpen die mij het meest na aan het hart ligt is het hoofdstuk over vitaliteit. Het basisgedachte van dat hoofdstuk is dat je vitaal, fit en veerkrachtig moet zijn om de […]

moed en kwetsbaarheid tonen als programmamanager

Moed en kwetsbaarheid tonen

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Thema vijf heet ‘Moed en kwetsbaarheid tonen’ en geeft het belang van én de relatie tussen de twee genoemde onderwerpen weer.

dienend leiderschap programmamanager

Dienstbaar handelen

Het vierde thema in ons boek over het leiderschap van de programmamanager is ‘Dienstbaar handelen’. Daarbij kijken we naar de programmamanager die in onze optiek als leider dienend is – of zou moeten zijn – aan de opgave, de mensen en de organisatie. Waar gaat het om bij dit thema? En matcht dit met jouw […]

De kracht van reflectie

De kracht van reflectie

Elke programmamanager zal het waarschijnlijk herkennen: de hectiek van alledag zorgt voor een volle agenda. Afspraak op afspraak, vergaderingen die aansluitend in de agenda staan zodat je niet eens de tijd hebt om van de ene vergaderzaal naar de ander te lopen, overleg met de opdrachtgever of een belangrijkste stakeholder, afstemming met het programmateam; de […]

inleven programmamanager

Je inleven in de situatie

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het tweede thema hebben we ‘Je inleven in de situatie’ gedoopt, met als subtitel ‘De match zoeken tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen’. Waar gaat het om bij dit thema?

Leiderschap van de programmamanager

Wat kenmerkt het leiderschap van de programmamanager?

Programmamanagement kan een grote bijdrage kan leveren aan de groeiende noodzaak om in organisaties en vaak in samenwerking van meerdere organisaties flexibeler en wendbaarder aan opgaven te werken. De statische dynamiek die traditionele (lijn-) organisaties kennen voldoet vaak niet aan het tempo van ontwikkelingen in de samenleving en in de markt. Deze manier van wendbaar […]