Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek Leiderschap van de programmamanager vullen we die lacune op. Cruciaal, want de programmamanager maakt het verschil tussen succes en falen van programma’s.

In Leiderschap van de programmamanager hebben we veertien thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder kunt ontwikkelen.

Preview van het boek

Leiderschap van de programmamanager:

  • Veertien thema’s over het leiderschap van de programmamanager
  • Voorzien van reflectievragen en praktische handvatten per thema
  • Geankerd in ervaringen uit de praktijk en onderbouwde theorieën
  • Voor programmamanagers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol
  • Voor anderen die zich oriënteren op de rol van programmamanager
  • Voor organisaties die professioneel programmamanagement nastreven

Blogs

Mensen en belangen verbinden

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het negende thema is ‘Mensen en belangen verbinden’. Vaak wordt ‘verbinden’ genoemd als belangrijkste taak van de programmamanager. In dit hoofdstuk vertellen we meer daarover.

Werken vanuit een visie

Werken vanuit een visie

Ons boek Leiderschap van de programmamanager vult de lacune in de programma-managementliteratuur die specifiek gaat over de rol én het leiderschap van de programma-manager. We lichten veertien thema’s toe die in dat leiderschap cruciaal zijn. Het derde thema gaat over het belang van het hebben van en werken vanuit een visie. Goede leiders worden vaak […]

Omgaan met macht en gezag

Omgaan met macht en gezag

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het zevende thema is ‘Omgaan met macht en gezag’, waarbij we ingaan op de vraag wat macht betekent voor een programmamanager en waarin we je helpen om jezelf te verhouden tot de macht om […]