Blogs

Omgaan met macht en gezag

Omgaan met macht en gezag

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het zevende thema is ‘Omgaan met macht en gezag’, waarbij we ingaan op de vraag wat macht betekent voor een programmamanager en waarin we je helpen om jezelf te verhouden tot de macht om […]

dienend leiderschap programmamanager

Dienstbaar handelen

Het vierde thema in ons boek over het leiderschap van de programmamanager is ‘Dienstbaar handelen’. Daarbij kijken we naar de programmamanager die in onze optiek als leider dienend is – of zou moeten zijn – aan de opgave, de mensen en de organisatie. Waar gaat het om bij dit thema? En matcht dit met jouw […]

inleven programmamanager

Je inleven in de situatie

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het tweede thema hebben we ‘Je inleven in de situatie’ gedoopt, met als subtitel ‘De match zoeken tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen’. Waar gaat het om bij dit thema?